• Alles

Persleidingentracé en rioolgemalen

dinsdag 25 juni 16:30 t/m 19:00 uur

Waterschap Rivierenland gaat efficiënter en duurzamer het afvalwater zuiveren. Gevolg hiervan is dat een aantal kleinere rioolwaterzuiveringen in Eck en Wiel, Lienden, Zetten en Valburg op termijn sluiten.

Betuwe - Hierdoor wordt het afvalwater vanuit die kernen afgevoerd naar de grotere afvalwaterzuiveringen in Tiel en Dodewaard. Om dit extra afvalwater te kunnen verwerken worden deze uitgebreid, zijn er aanpassingen nodig aan de rioolgemalen en moeten er nieuwe persleidingen worden aangelegd om het afvalwater naar de juiste plaats te kunnen verpompen. Een toelichting over deze werkzaamheden wordt gegeven tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdag 25 juni tussen 16.30 en 19.00 uur bij De Wanmolen in Zetten, Schweitzerpark 2.

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers legt de nieuwe persleidingen aan voor het tracé Zetten-Dodewaard en Andelst-Dodewaard. De Kuiper Infrabouw vernieuwd de gemalen Andelst en Zetten.

Persleidingentracé Andelst-Dodewaard

Het persleidingentracé Andelst-Dodewaard loopt tot aan de nieuwe verbinding met het tracé Zetten-Dodewaard. Dit tracégedeelte start ter hoogte van de kruising De Meijbrug-Tielsestraat en voert vanaf hier aan de noordzijde van de Andeltsche Leigraaf parallel aan deze watergang in westelijke en vervolgens in noordelijke richting tot aan de A15. De leiding kruist daarbij de Wageningsestraat de Veldstraat en de Engelandstraat. Vervolgens voert het tracé over een korte lengte aan de zuidzijde langs de A15, waarna deze snelweg wordt gekruist en noordelijk van de snelweg wordt aangesloten op het tracé Zetten-Dodewaard. De uitvoering start half augustus 2019 en het tracé is naar verwachting gereed in december 2019.

Persleidingentracé Zetten-Dodewaard

Het persleidingentracé Zetten-Dodewaard voert vanaf de kruising Magdalena-Heldingstraat-Molenstraat in Kesteren in zuidwestelijke richting tot aan de spoorlijn Elst-Tiel. Het tracé ligt vervolgens aan de zuidzijde, parallel aan deze spoorlijn tot aan Parallelweg 1a. Hier buigt de leiding wederom in zuidelijke richting af, langs de Dodewaardsestraat en uiteindelijk onder de A15 door naar de rwzi Dodewaard aan de zuidzijde van de snelweg.

Gemalen Zetten en Andelst

Na het aanbrengen van de nieuwe persleidingen zullen de rioolgemalen ter hoogte van de Van Heldringstraat in Zetten en de Tielsestraat in Andelst vervangen worden. De werkzaamheden vangen in het eerste kwartaal van 2020 aan. De bestaande rioolgemalen zullen volledig verwijderd worden waarna er een nieuw en gemoderniseerd rioolgemaal geplaatst wordt. Tijdens de inloopbijeenkomst liggen de ontwerptekeningen ter inzage.

Inloopbijeenkomst

Voor meer informatie over de werkzaamheden of eventuele vragen is er een inloopbijeenkomst op dinsdag 25 juni 2019, tussen 16.30 en 19.00 uur, bij De Wanmolen Schweitzerpark 2 in Zetten. Aanmelden is niet nodig. Zowel de aannemers als het waterschap zijn aanwezig en geven u graag meer informatie. Info:  www.waterschaprivierenland.nl.

 


deel deze activiteit