april 11, 2021

De Betuwe

De Betuwe is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Meer flexibiliteit voor Nederlandse werkgevers om voor pensionering tot een regeling te komen – werkgelegenheid en menskracht

Wereldwijd: Meer flexibiliteit voor Nederlandse werkgevers om voor pensionering tot een regeling te komen

Om dit artikel af te drukken, moet u zich registreren of inloggen op montac.com.

Onlangs keurde de Eerste Kamer de Wet totaal uitbetaling, vervroegd pensioen en verlofspaarregeling goed (Total, RVU en Vacation Savings Act) (“Speel”). De wet bevat twee maatregelen die werkgevers direct meer flexibiliteit geven om drie jaar voor de individuele AOW-leeftijd (“AOW-leeftijd”) tot een pensioenregeling te komen:

  • RVU-lijn ontspanning: Aangezien de vertrekkende werknemer als brug naar de AOW-leeftijd fungeert, kan door de werkgever een boete van 52% bovenop de reguliere belastingen worden geheven (“RVU-belasting”). Van 2021 tot en met 2025 is deze RVU-belasting niet van toepassing (i) te betalen binnen 36 maanden na de AOW-leeftijd; En (ii) het totale bedrag mag niet hoger zijn dan het totale bedrag dat gelijk is aan het netto AOW-pensioen tot de AOW-leeftijd (totaal ongeveer 6 63.612 voor een totale periode van 36 maanden). De RVU-belasting is niet van toepassing als u akkoord gaat met ontslag na 31 december 2025 in 2025, 2027 en 2028. Strikte uitkeringen boven het bovengenoemde maximumbedrag blijven onderworpen aan RVU-belasting.
  • Belastingfaciliteit verlof: Als een werknemer meer dan 50 weken verlof spaart, moet de werkgever loonbelasting betalen. Deze drempel wordt verhoogd naar 100 weken. Opgebouwd verlof kan worden gebruikt voor vervroegde uittreding of sabbaticals en een prikkel om te tekenen om te stoppen.

Daarnaast hebben medewerkers per 1 januari 2023 de mogelijkheid om tot 10% van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen na pensionering op te nemen. Deze maatregelen helpen oudere werknemers om voor de AOW-leeftijd uit dienst te treden, dat wil zeggen fysiek veeleisende banen.

READ  Bristol City Women 0 Arsenal 4 Analyse: Robbins getroffen door dubbele Nederlandse rotatie - Arceblock News

Deze belastingversoepeling is de eerste stap om de Nederlandse pensioenhervormingen teniet te doen, waardoor het huidige systeem van pensioenregelingen van extra werkgevers verandert. De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2022 en alle pensioenregelingen moeten tussen die datum en 1 januari 2026 overschakelen naar een nieuw contract (de uitzondering is van toepassing op de huidige verzekeringen met beperkte bijdragen). Nederlandse werkgevers moeten voor 1 januari 2024 akkoord gaan met een “veranderplan” met de vakbonden of vakbonden en werknemers.

De inhoud van dit artikel is bedoeld als algemene leidraad voor het onderwerp. Vraag deskundig advies over uw specifieke situatie.

Populaire artikelen: wereldwijde werkgelegenheid en human resources

De nieuwe COBRA-subsidie ​​komt beschikbaar op 1 april 2021

Dickinson Wright PLC

De Amerikaanse Recovery Plan Act van 2021 (“ARPA”) dekt een 100% COBRA-subsidie ​​voor “in aanmerking komende personen” voor een periode van zes maanden van 1 april 2021 tot 30 september 2021