Logo debetuwe.net


Foto: PR

De Unie huldigt jubilarissen

Alverna - Kring Gelderland Zuid van vakbond "De Unie" organiseerde zaterdag 18 november haar jubilarissenbijeenkomst bij "Umberto" in Alverna. De jubilarissen, 22, werden, met partner, tussen 13.30 en 14.00 uur ontvangen met een persoonlijk welkom, koffie of thee met gebak.

Om 14.00 uur nam de voorzitter van Kring Gelderland Zuid, Harry Verploegen, het woord, heette allen hartelijk welkom en sprak zijn waardering uit voor zoveel jaren trouw lidmaatschap. Verder wenste hij allen een prettige middag toe met de uitreiking van de insignes en het uitwisselen van mooie verhalen uit de werknemers- en vakbondswereld, alsmede het buffet en consumpties.         Hierna gaf hij het woord aan Unie Bestuurder, Sjerp Holterman.

Ook deze heette allen welkom en bedankte de jubilarissen voor hun trouwe lidmaatschap en inzet voor de bond. Diverse leden zijn of waren namelijk actief als kaderlid, OR-lid of in bestuursfuncties. Een speciaal woord was er voor de heer Van Dijk, 70 jaar lid, nog steeds een unicum in de vakbondswereld. Sjerp Holterman gaf daarbij aan dat ook de vakbondswereld verandert en zich aan dient te passen aan de maatschappelijke ontwikkeling, zoals b.v. ZZP'ers. Dit geeft andere vragen aan bestuurders en dus een andere aanpak. Echter ook stoppende bedrijven, b.v. Siemens in Hengelo, vergen veel aandacht en dit is een vervelende beleving voor werknemers. Echter vandaag dienen we even stil te staan bij de trouwe leden die dit vakbondswerk mede gestalte gegeven hebben. Hij wenste de jubilarissen een fijne middag en mooie herinnering toe, waarna een toost werd uitgebracht op de jubilarissen. Hierna speldde hij de jubilarissen de insignes op, vroeg ze naar enkele ervaringen en gebeurtenissen uit hun werkzame leven en feliciteerden ze met de bereikte mijlpaal. Dit alles werd op foto vastgelegd door kringbestuurslid Erik Fleuren, als onze fotograaf.

Hierna werd een groepsfoto gemaakt. De middag werd voortgezet met een koud en warm buffet en enkele consumpties en rond 19.00 uur afgesloten met koffie en thee. De jubilarissen bedankten de organisatie en keerden tevreden huiswaarts. Kring Gelderland Zuid kijkt terug op een zeer geslaagd evenement.

Op de foto de jubilarissen (25, 40, 50, 60 en 70 jaar lid), staand van links naar rechts:                 P.M. Brouwers, Nijmegen, 25jr., H.A.J. Arts, Overasselt, 60jr., T.M. Hutting, Nijmegen, 40jr., E.H. Verstegen, Nijmegen, 25jr., W. Bijl, Wijchen, 25jr., Mw. B.T.W.M. Oudijk, Nijmegen, 25jr., Sjerp Holterman, T.H. Roelofs, Bemmel, 50jr., H. Elings, Wijchen, 50jr., Mw. E.L.V.M. Verhaert-Bakx, Wijchen, 25jr., R.M. Stuart, Nijmegen, 50jr., Mw. M.J.W. Sas, Dreumel, 25jr., R.J. Walg, Wijchen, 25jr., T. Willems, Nijmegen, 40jr. F.C.H. Cornelissen, Heumen, 25jr., J.J. Schoock, Wijchen, 60jr., J.A. Lintsen, Nijmegen, 60jr.

Zittend van links naar rechts:                                                                                                                                 H.B. Aelen, Nijmegen, 60jr., F.M.M. Uil, Malden, 50jr., JC.G. Hooyman, Gendt, 60jr., T.A. Kruijsbergen, Druten, 60jr., G.F. van Dijk, Wijchen, 70jr. T.A.M. Veldhoven, Beuningen, 60jr.

Verhinderd o.a. ziekte: E.A. v.d. Broeke, Nijmegen 25jr., H.E. Veltmeijer, Nijmegen, 25jr., H.J.M. Vink, Lent, 40 jr., Hr. Lemmen, Gennep, 40jr.

Meer berichten

Shopbox