Belastinginvullers staan weer voor u klaar

De seniorenbonden van de KBO/PCOB hebben, in samenwerking met de Belastingdienst, vrijwilligers opgeleid als invulhulp. De komende weken gaan zij weer op pad om hun klanten tegen een kleine onkostenvergoeding thuis te helpen.

Overbetuwe - De hulp is bedoeld voor leden van de KBO/PCOB. Wie nog geen lid is kan dat alsnog worden voor 24,00 euro per jaar (KBO afd. Elst-OverBetuwe). Het juist en volledig invullen van hun belastingaangifte blijkt voor veel mensen een lastige opgave. Gemaakte fouten kunnen leiden tot onjuiste aanslagen of andere zaken met een vervelende nasleep voor u.

Naast de Inkomstenbelasting wordt er ook gekeken naar uw Zorg- of Huurtoeslag. Zo nodig kunnen zij die aanvragen, maar er wordt ook bekeken of u niet teveel krijgt in verhouding tot uw inkomen, waardoor u achteraf terug zou moeten betalen. Deze vervelende situaties proberen de invulhulpen te voorkomen. Het is dus van belang om u goed te laten adviseren en te laten helpen door hen.

Als u gebruik wilt maken van een van hen dan kunt u direct contact opnemen om een afspraak te maken. Dat kan met dhr. Hein Tabois tel: 0481-375719, dhr. Piet Brouwer tel: 0481-371085, dhr. Frans Kosters tel: 0481-375201, of mw. Mariet Gabriels tel: 0481-378168. Bij dit werk staat de privacy van de klant voorop!

Tip: alle ontvangen brieven van de Belasting goed bewaren, die bevatten voor de invulhulpen noodzakelijk informatie.

Meer berichten