De vrijmarkt in Elst is op Koningsdag een succesnummer van formaat. Daar doen dit jaar weer meer kinderen aan mee dan de vorige keer. Sommige deelnemers zaten om zes uur 's ochtends al in de Dorpsstraat om een mooie plek te krijgen. (Kirsten den Boef)
De vrijmarkt in Elst is op Koningsdag een succesnummer van formaat. Daar doen dit jaar weer meer kinderen aan mee dan de vorige keer. Sommige deelnemers zaten om zes uur 's ochtends al in de Dorpsstraat om een mooie plek te krijgen. (Kirsten den Boef) (Foto: Kirsten den Boef)

'Meer kinderen op vrijmarkt in Elst'

De roep om vrijwilligers voor de Oranjevereniging Elst heeft vorig jaar geleid tot nieuwe aanwas. Er zijn nog steeds helpers nodig. Vooral om bestaande onderdelen van Koningsdag voort te zetten en nieuwe activiteiten te ondernemen. De vrijmarkt is telkens een publiekstrekker van formaat.

Door Vincent Bos

ELST - De Oranjevereniging luidde vorig jaar de noodklok. Het zou op Koningsdag weleens heel stil kunnen worden in Elst. Maar stil is het deze vrijdag allerminst. Het krioelt van de mensen in de Dorpsstraat en aanpalende straten. Vele honderden kinderen hebben hun oude spullen op kleden uitgestald. "Er doen zelfs meer kinderen mee dan een jaar eerder", zegt secretaris Ans Coenen. Ze is verheugd over de grote opkomst. En enthousiast dat duizenden mensen door het dorp slenteren.

Dat kinderen gratis hun kleed kunnen neerleggen is een van de pijlers van het succes van deze vrijmarkt, stelt Ans Coenen. "Elst werkt als een magneet. Iedereen komt hier graag naartoe. Kinderen sparen het hele jaar spullen om die nu te kunnen verkopen."

Het ontbreekt in Elst aan andere activiteiten voor kinderen. "Om meer te doen hebben we meer vrijwilligers nodig. We hebben er te weinig. Vorig jaar hebben zich er dertig aangemeld. Daar zijn er nog vijftien personen van over. Anderen zijn om uiteenlopende redenen weer afgehaakt. Dit keer hebben drie mensen zich gemeld. De mensen denken er wat de organisatie betreft te gemakkelijk over. Terwijl het juist zo'n leuke dag is. Moet je eens om je heen kijken, hoe gezellig het is", geeft Ans Coenen aan wat haar drijfveer is om door te gaan.

Rob Coenen is één van de nieuwe vrijwilligers. "Dit is mijn derde jaar bij de Oranjevereniging. Ik ben gevraagd omdat er een tekort aan vrijwilligers was. Ans is mijn tante. Ik doe het om haar te helpen. Ze doet al zoveel." Hij is tevens bestuurslid geworden.

Als penningmeester komt er veel op hem af. "In de aanloop naar Koningsdag is het best hectisch. Je moet veel dingen regelen. We waren al om half zeven in het dorp voor de organisatie van de vrijmarkt. Toen zaten de eerste kinderen en ouders er al."

Meer berichten