Problemen en gezondheid

Stapeling van problemen leidt tot gezondheidsachterstand. Jongeren die thuis veel problemen hebben, lopen meer gezondheidsrisico's. Dit blijkt uit onderzoek van GGD Gelderland-Zuid naar jonge mantelzorgers en jongeren in complexe thuissituaties.

Regio - Eén op de zes jongeren in de Gelderland-Zuid geeft mantelzorg. Jongeren die thuis mantelzorg geven, laten op veel gezondheidsonderwerpen slechtere scores zien dan jongeren die geen mantelzorg geven. Voor een belangrijk deel is dit te verklaren door de achterliggende, ingrijpende gebeurtenissen.

Ingrijpende gebeurtenissen 
Jongeren die een of meer ingrijpende gebeurtenissen meemaken, geven ongunstigere uitkomsten op meerdere aspecten van gezondheid en welzijn. Zo hebben deze jongeren een hoger ziekteverzuim op school, ze geven zichzelf een lagere score voor hun gezondheid en geluk, en ze zijn minder vaak lid van een (sport)vereniging. Jongeren van wie een gezinslid lichamelijk ziek is, vinden vaker dat ze niet genoeg aandacht krijgen van ouders of vrienden. Ze lopen meer kans op risicovol gamen. Zijn er thuis problemen met rondkomen, dan gaat dit vaak samen met ongunstige leefstijlfactoren zoals minder fruit eten, minder sporten, meer roken, vaker dronken/aangeschoten.

Groepsgesprekken 
In een aantal groepsgesprekken is gesproken over jongeren in moeilijke thuissituaties. Daaruit kwam het beeld naar voren dat jongeren daar niet mee te koop lopen. De buitenwereld weet er vaak maar weinig van. Bij die buitenwereld horen ook de klasgenoten en (deels) de school. Soms weten die wel dat er 'iets' speelt, maar meestal niet de mate waarin, of de impact die het heeft op de jongere. Die impact kan ook doorwerken op de naaste omgeving van zo'n gezin.

E-MOVO 
De onderzoeksuitkomsten zijn via een verdiepende analyse en via focusgroeponderzoek verkregen, op basis van de resultaten uit E-MOVO. Dit onderzoek wordt eenmaal per 4 jaar uitgevoerd onder ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in Gelderland-Zuid. Via een digitale enquête beantwoorden leerlingen in klas 2 en 4 dan vragen over gezondheid, welzijn en leefstijl.

Meer berichten