Driekwart buitengebied voelt zich veilig

Driekwart van de inwoners van het Overbetuwse buitengebied voelt zich altijd of bijna altijd veilig.

Overbetuwe - 21 procent voelt zich soms onveilig, 4 procent regelmatig. 40 procent van de bewoners van het buitengebied heeft afspraken gemaakt met de buren op het gebied van veiligheid, zoals deelname aan een WhatsApp-groep. De meeste overlast die de bewoners van het buitengebied ervaren, komt van hardrijders, vervuiling van het buitengebied en vuilstort.
Het zijn enkele uitkomsten van de enquête over veiligheid die eind vorig jaar werd gehouden onder inwoners en bedrijven in het buitengebied van Overbetuwe. Met de resultaten gaan gemeente, politie, LTO, het waterschap, de Omgevingsdienst, bewoners en de brandweer de komende tijd aan de slag om het gebied waar mogelijk nog veiliger te maken. 

Enkele andere resultaten van de enquête:  
- van de bedrijven verhuurt 7 procent een schuur – in alle gevallen zegt de verhuurder de huurder persoonlijk te kennen 
- van de 60 bedrijven met dierenverblijven, hebben er 54 geen brandmeldapparatuur geïnstalleerd
De enquête onder inwoners en bedrijven in het buitengebied was een van eerste stappen op weg naar een nauwere
samenwerking tussen de verschillende organisaties. Die samenwerking moet het buitengebied van Overbetuwe
onaantrekkelijk maken als werkterrein voor criminelen. 

Wijkagenten 
'De enquête bevestigt dat het in Overbetuwe relatief veilig is', aldus burgemeester Toon van Asseldonk. 'Maar er zitten genoeg aanknopingspunten in om verdere verbeteringen door te voeren. Zo is de bekendheid van de wijkagenten voor verbetering vatbaar. Daar gaan wij zeker aandacht aan besteden, want het is van groot belang dat mensen weten bij wie ze terecht kunnen. Daarnaast heeft de enquête ook enkele heel concrete aanwijzingen opgeleverd over zaken die we nu verder onderzoeken.'

Schouw
Op basis van de enquête hebben de betrokken partijen onlangs ook een 'schouw' gedaan: ze zijn gezamenlijk door het gebied gereden en hebben aandacht besteed aan enkele opvallende locaties die uit de enquête naar voren kwamen als mogelijk onveilig. Daarbij gaat het onder meer om leegstaande panden, om plaatsen waar vuil wordt gestort, plaatsen waar te hard wordt gereden en plaatsen die jongeren gebruiken als hangplek. 'Door het uitwisselen van informatie komen we soms achter zaken die we afzonderlijk van elkaar niet zouden ontdekken', aldus Johan van Kleef van de politie Overbetuwe. 'Dat is een belangrijke drijfveer achter onze samenwerking. We hebben daar nu al profijt van.'
De samenwerkende partijen maken nu een lijst met maatregelen, gebaseerd op de bevindingen van de enquête en de schouw. Die lijst vormt de komende tijd het vertrekpunt voor de verdere samenwerking. Hiermee hopen de partijen ook het Keurmerk Veilig Buitengebied te verkrijgen. De wijkagenten van Overbetuwe zijn hier te vinden: www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten, zoek op 'Overbetuwe'. 


 

Meer berichten