Haven Harderwijk
Haven Harderwijk (Foto: )

Fietsroute: over de grens naar Flevoland

Het noordwesten van Gelderland grensde eeuwenlang aan de Zuiderzee. Omdat daar tot de vroege middeleeuwen nog geen dijken waren, overstroomde het gebied regelmatig.

Vanaf de twaalfde eeuw veranderde dat. De toenmalige graven van Gelre gaven toestemming om bedreigde gebieden met dijken te beschermen en stukken land droog te leggen. Zo ontstond vlakbij Nijkerk in 1356 een van de eerste polders van Nederland: Arkemheen.

Handelssteden

In dezelfde periode sloten de Zuiderzeesteden Elburg en Harderwijk zich aan bij de Hanze: een internationaal samenwerkingsverband tussen handelaren en steden. Door de nieuwe afzetmarkten en bescherming die dit bood, konden Elburg en Harderwijk zich tot welvarende handelssteden ontwikkelen. In de loop van de vijftiende en zestiende eeuw moesten zij het echter afleggen tegen de groeiende concurrentie vanuit Hollandse steden. Elburg en Harderwijk verplaatsten daarop hun focus van de handel naar de visvangst.

Het IJsselmeer

Rond 1900 ontstonden er plannen voor de inpoldering van de Zuiderzee. De belangrijkste redenen voor deze uitbreiding waren bescherming tegen overstromingen en het creëren van meer leefruimte. In de Zuiderzeesteden waren ze niet blij met de plannen voor de Afsluitdijk en de nieuwe provincie Flevoland. De bewoners leefden tenslotte van de open zee, de zeevaart en de visvangst. Onder leiding van de Harderwijkse schipper Eibert den Herder protesteerden ze tegen de regeringsplannen. Het verzet had geen resultaat: in 1932 werd de Afsluitdijk gesloten, in 1957 was de Oostelijke IJsselmeerpolder voltooid en in 1986 was de nieuwe provincie Flevoland gereed. De zoute Zuiderzee veranderde in een zoet IJsselmeer. Dit had grote gevolgen voor de visserij. Tegenwoordig zijn toerisme en recreatie de belangrijkste inkomstenbronnen aan de noordgrens van Gelderland.

Erfgoedfestival fietsroute

Voor het erfgoedfestival 2018 is een ruim 900 kilometer lange fietsroute samengesteld. Fiets over de grenzen van Gelderland en door het vroegere Overkwartier (Limburg en Noordrijn-Westfalen). Steek lands- en provinciegrenzen over en beleef de veelzijdigheid van de Achterhoek, de Veluwe, het Rivierengebied en het Overkwartier. Samen vormden deze gebieden ooit het hertogdom Gelre.

Negen grensregio's

De fietsroute loopt door negen grensregio's. In tien verhalen en aan de hand van bezienswaardigheden kom je meer te weten over de grensgeschiedenis van deze regio's. Ook zijn er allerlei activiteiten langs de route, zoals tentoonstellingen en rondleidingen in het kader van het Erfgoedfestival.

www.route.nl/erfgoed-festival

Meer berichten