Logo
Logo (Foto: Stichting Noodfonds Betuwe)

Stichting Noodfonds Betuwe op koers

Stichting Noodfonds Betuwe helpt mensen die in acute, financiële nood zitten.

Elst - Het samenwerkingsverband van Overbetuwse kerken verleent hulp in situaties, waar andere oplossingen onbereikbaar of ontoereikend zijn. Recent publiceerde het noodfonds haar eerste jaarverslag.

Onze maatschappij kent vele voorzieningen en vangnetten. Toch blijken deze reddingsboeien voor sommige mensen geheel of gedeeltelijk buiten bereik te liggen. Van oudsher proberen kerken deze afstand te overbruggen. Omdat de nood eerder meer dan minder werd, groeide de financiële en organisatorische last voor de kerken mee. Daarom bundelden zij de krachten in het noodfonds.

Stichting Noodfonds Betuwe bestaat deze zomer één jaar. De jonge organisatie heeft dus reeds een jaarwisseling achter de rug. Dat betekent dat de eerste jaarstukken uit de pen gevloeid zijn. Het jaarverslag - met daarin de jaarrekening - geeft een goede indruk van het reilen en zeilen van het noodfonds.

Het jaar 2017 telde voor Stichting Noodfonds Betuwe effectief maar een paar maanden. Toch maakte die korte periode duidelijk dat het noodfonds geen overbodige luxe is. De financiële crisis mag dan officieel voorbij zijn, lang niet ieder huishouden in gemeente Overbetuwe ervaart dit ook zo.

De eerste maanden van 2018 tonen zelfs een flinke stijging van het aantal hulpvragen. Vanzelfsprekend is de toenemende naamsbekendheid hier deels debet aan. Maar het laat ook zien dat financiële problematiek voor een deel van de Overbetuwnaren helaas de harde realiteit is. Maar zolang er nood is, probeert Stichting Noodfonds Betuwe te helpen.

Het jaarverslag is te lezen via noodfondsbetuwe.nl/anbi. Aanvragen voor noodhulp kan men indienen via aanvraag@noodfondsbetuwe.nl

Meer berichten