Feestelijk opening dorpsboomgaard Andelst

Andelst - De hernieuwde dorpsboomgaard in Andelst wordt op woensdag 11 juli feestelijk geopend door wethouder
Jan van Baal. Een groep vrijwilligers heeft de handen uit de mouwen gestoken om de dorpsboomgaard aan
de Kerkstraat te Andelst in oude glorie te herstellen. Onder de bezielende leiding van Johan Snaar zijn de
vrijwilligers aan de slag gegaan met het maken van plannen en het regelen van financiële ondersteuning bij
de gemeente Overbetuwe en provincie Gelderland. Dit alles met ondersteuning van de eigenaar van de
boomgaard, dhr. Ramon van Reine.

De afgelopen maanden heeft een tiental vrijwilligers zich ingezet voor het herstel van de
hoogstamboomgaard. Het verouderde raster op de perceelgrens is verwijderd en een nieuw hekwerk met
poort is geplaatst. De vrijwilligers van de 'hoogstambrigade Overbetuwe' hebben geholpen met het snoeien
van de oude fruitbomen.

Ook zijn er nieuwe hoogstamfruitbomen geplant: peren (Conference, Gieze Wildeman, Brederode, Doyenne
du Comice, Bonne Louise d'Avranches), appels (Sterappel, Schone van Boskoop, Dubbele Bellefleur,
pruimen (Gelderse Blauwe, Opal, Ontario) en spekkersen.

Door de enthousiaste inzet van de vrijwilligers is de dorpsboomgaard voor Andelst behouden. De
vrijwilligers gaan de boomgaard ook onderhouden, samen met de hoogstambrigade Overbetuwe.
In het voorjaar is het een prachtig gezicht om de bomen in bloei te zien staan, met daaronder zoals vroeger
de grazende schapen met hun lammetjes. Overbetuwe is trots op de inzet van de vrijwilligers en de wijze
waarop ze zich inspannen voor hun woonomgeving.

De feestelijke opening van de dorpsboomgaard in Andelst is op woensdag 11 juli 2018 om 18.30 uur aan
de Kerkstraat te Andelst. Belangstellenden zijn van harte welkom om de opening bij te wonen.

Meer berichten