Bloemrijke gras- en akkerranden vormen een prachtig beeld en horen bij het Betuws landschap. Er zijn nu een aantal prachtige fietsroutes langs deze plekken.
Bloemrijke gras- en akkerranden vormen een prachtig beeld en horen bij het Betuws landschap. Er zijn nu een aantal prachtige fietsroutes langs deze plekken. (Foto: )

Fietsen langs bloemrijke gras- en akkerranden

Tal van agrariërs in Overbetuwe en Lingewaard brengen waardevolle en kleurrijke akkerranden terug in het landschap. In een bijzonder project werken zij samen met de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard, Park Lingezegen en Agrarische natuurvereniging Lingestreek.

Regio - Dit jaar stellen ruim 20 grondeigenaren een stuk grond beschikbaar voor het inzaaien van een bloemrijke akkerrand of het ontwikkelen van een bloemrijke grasrand. Zo dragen ze bij aan zo'n 5 hectare bloeiende randen!
Op www.gelderseroutes.nl vind je de mooiste fiets- en wandelroutes. Op deze site staat sinds deze week een nieuwe fietsroute die je dwars door het (oost) Betuwse landelijke gebied leidt. De route is speciaal ontwikkeld, zodat je kunt genieten van de bloemrijke gras- en akkerranden die dit jaar zijn ingezaaid.
In augustus zijn de akkerranden op z'n mooist. Op zaterdag 18 augustus organiseren de agrariërs een speciale akkerrandendag. Op deze dag kun je op de route enkele agrarische bedrijven bezoeken.

Prachtig beeld

De bloemrijke gras- en akkerranden vormen een prachtig beeld en horen bij het Betuws landschap. Daarnaast zijn ze belangrijk voor veel diersoorten die afhankelijk zijn van het boerenland. Veel bijen en hommels profiteren van de bloeiende randen en zorgen op hun beurt weer voor bestuiving van bijvoorbeeld fruitbomen. Randen met insectenrijke vegetaties bieden in het voorjaar voedsel aan broedende akkervogels, zoals veldleeuwerik, graspieper en kievit. Ook de patrijs is vaak te zien in akkerranden en vlinders fladderen van bloem naar bloem. De akkerranden met zomergranen en groenbemesters verschaffen in herfst en winter voedsel aan overwinterende vogels als geelgors, rietgors, kneu en putter. Hazen, reeën en kleine zoogdieren benutten de akkerranden als leefgebied of als verbinding met andere leefgebieden. De akkerranden komen zo ook weer ten goede aan roofdieren als wezel, kerkuil en grauwe kiekendief.

Meer berichten