Spoorbrug voor wandelaars en fietsers Park Lingezegen

Elst - Wandelaars en fietsers kunnen straks via een brug over het spoor bij De Park naar Het Waterrijk-West, in Park Lingezegen. Het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe stelde op 16 juli 2018 de bestemmingsplanwijziging vast die hiervoor nodig is. In oktober besluit de gemeenteraad over het voorstel.

De brug komt te liggen in het verlengde van de Notenlaan, die vanaf deelgebied De Park naar het oosten loopt. Wandelaars en fietsers hoeven straks geen omweg meer te maken via de 1e Weteringsewal in Elst, maar kunnen het spoor tussen Arnhem en Nijmegen oversteken via deze nieuwe wandel- en fietsbrug. Aan de andere kant van het spoor loopt de Notenlaan verder door, en deze sluit aan op Het Waterrijk-West. Dat is het waterrijke gedeelte van Park Lingezegen dat momenteel wordt aangelegd.

Twee mooie deelgebieden
'Met deze spoorbrug sluiten we weer twee mooie deelgebieden van Park Lingezegen op elkaar aan', aldus wethouder Wijnte Hol van Overbetuwe. 'Het is een van de laatste grote klussen in het landschapspark, en daarmee kunnen inwoners én bezoekers nog meer genieten van de natuur in dit groene gebied.'

Vervolgstappen
De brug is ontworpen door Architectenbureau Korth Tielens. Wat de aanleg gaat kosten, is nog niet bekend: de aanbestedingsprocedure loopt nog. De brug wordt betaald door de Parkorganisatie Lingezegen. Als de gemeenteraad in oktober akkoord gaat met de bestemmingsplanwijziging, ligt deze daarna nog zes weken ter inzage bij de gemeente Overbetuwe. Verloopt alles daarna volgens plan, dan is de spoorbrug in de zomer van 2019 klaar voor gebruik. De aanleg van de spoorbrug wordt gecombineerd met de aanleg van een veilige oversteekplaats voor wandelaars en fietsers over de Rijksweg-Noord.

Meer berichten