Overbetuwe krijgt Keurmerk Veilig Buitengebied

Het buitengebied van de gemeente Overbetuwe heeft onlangs het Keurmerk Veilig Buitengebied ontvangen. Dit Keurmerk geeft aan dat de betrokken partijen in het gebied goed samenwerken op het gebied van veiligheid.

Overbetuwe - Zo maken ze het gebied minder interessant voor criminelen, en vergroten ze de veiligheid in het gebied. Overbetuwe is de vierde gemeente in Nederland die dit keurmerk krijgt. Daarmee is het de eerste Gelderse gemeente die voor zowel buitengebied, winkelcentrum als bedrijventerreinen een Keurmerk Veilig Ondernemen heeft.

Het afgelopen jaar hebben de gemeente Overbetuwe, politie, brandweer, het OM, Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), bewoners van het buitengebied, de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), het Waterschap Rivierenland en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) intensief samengewerkt aan een plan van aanpak voor het buitengebied van Overbetuwe. Daarin spreken ze af welke maatregelen ze de komende drie jaar gaan nemen om de veiligheid te bevorderen.

Enkele punten uit het plan van aanpak:
-    vaker en intensiever gegevens uitwisselen, om zo signalen van criminele activiteiten eerder in beeld te hebben en waar mogelijk te voorkomen
-     gezamenlijk handhavingsacties uitvoeren
-    bewoners en ondernemers informeren over wat ze kunnen doen om de veiligheid te vergroten en daarmee hun weerbaarheid te vergroten
-     voorlichting over brandpreventie aan ondernemers uitbreiden
-     een inventarisatie van de leegstaande panden maken
-     de bekendheid van de wijkagenten vergroten
-     Whatsapp-groepen voor bewoners en ondernemers ondersteunen

Burgemeester Van Asseldonk: 'We werken continu aan het weerbaar maken van de samenleving en het voorkomen van criminele activiteiten. De omstandigheden veranderen voortdurend, en daar moeten we onze aanpak steeds op aanpassen. Ik ben daarom erg blij dat we nu goede afspraken hebben om elkaar snel en vaak op te zoeken. Zo kunnen we meteen in actie komen als dat nodig is. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze inwoners en ondernemers dat gaan merken én zelf ook actief hun rol pakken. Het is heel belangrijk dat mensen zelf weerbaar zijn en weten wat ze kunnen doen.'

Henk Mulder, voorzitter van de afdeling Oost-Betuwe van LTO: 'Wij, ondernemers en bewoners van ons mooie buitengebied, zijn blij met de aandacht voor dit onderwerp. Het zal zeker bijdragen aan het veiligheidsgevoel, en het leert ons ook om nog alerter te reageren op zaken die ons opvallen!'
 

Meer berichten