Foto: Peter Maarten de Vos

'Overbetuwe Overbelast'

Op donderdag 20 september (20.00-22.00 uur) houdt SP Overbetuwe een bijeenkomst voor mensen die mee willen denken over hoe we kunnen voorkomen dat Overbetuwe overbelast raakt door plannen voor een railterminal aan de Betuwelijn bij Valburg.

Overbetuwe - Die samenkomst is een vervolg op de drukbezochte bewonersavond Overbetuwe Overbelast die op 23 augustus werd gehouden in Valburg. Daar bleek dat veel mensen niet zitten te wachten op de komst van een railterminal. Ze maken zich zorgen over extra vrachtverkeer, veiligheid, geluidsoverlast en leefbaarheid in omliggende buurtschappen en dorpen Reeth, Eimeren, Valburg, Slijk-Ewijk, Elst (zuid) en Oosterhout. Mede omdat eerder al nog grootschaligere plannen zijn tegengehouden, was er ook animo om te kijken of ook de nieuwe plannen van de provincie van tafel kunnen. Vanuit buurtvereniging Leefbaar Reeth wordt een juridische actie op touw gezet. Daarnaast wordt gedacht aan acties om meer mensen op de hoogte te brengen van plannen en gevolgen. Wie mee wil doen, kan zich melden door een mail te sturen aan overbetuweoverbelast@gmail.com. (foto P.M de Vos: voorbeeld van containeroverslag)

Meer berichten