Foto: pr

Gelderse bedevaart: speciaal voor Betuwe

De jaarlijkse Gelderse bedevaart in het Mariabedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw van Renkum is ditmaal op zondagmiddag 23 september. Deze editie is extra feestelijk vanwege de viering van het 90-jarig jubileum van de terugkeer (na 350 jaar afwezigheid) van het beroemde Mariabeeld. Deelname is gratis. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.

Betuwe / Renkum - Bijzonder is dat er nauwe historische banden zijn tussen de Betuwse parochies met Onze Lieve Vrouw van Renkum. In de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw kwamen de pelgrims met bruidjes onder de naam 'de Betuwsche bloesemprocessie' regelmatig naar Renkum om Onze Lieve Vrouw een bezoek brengen en te bidden voor de Betuwe.
Mede vanwege het jubileum is het de bedoeling dat ook dit keer een aantal pelgrims de historische overtocht met het pontje vanuit Heteren naar Renkum maakt. Dit pontje is sinds enige tijd weer in de vaart. Wie belangstelling heeft om mee te varen, bijvoorbeeld samen met kinderen of kleinkinderen, kan zich hiervoor tot 20 september aanmelden bij het secretariaat van de parochie H. Maria Magdalena tel: 0481-451371 of e-mail: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl
Programma: 14.00 uur: Bloemenhulde met Marialiederen / gebed bij Onze Lieve Vrouwe van Renkum, 14.30 uur: Plechtige Eucharistieviering met muzikale begeleiding. 15.45 uur: Lof met uitstelling Allerheiligst Sacrament. Vanaf circa 16.15 uur is er in de pastorie gelegenheid voor ontmoeting.
Adres: Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming, Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum. Info: www.mariavanrenkum.nl

Meer berichten