Overbetuwe: politiek bezorgd over politie

 De fractievoorzitters van de gezamenlijke Overbetuwse politieke partijen hebben een persverklaring uitgebracht over de herverdeling van de politiemiddelen in de politie-eenheid Oost-Nederland.

Overbetuwe - ''Wij spreken hierover onze zorgen uit. De herverdeling betekent dat het team in Overbetuwe (Rivierenland-West) in de komende jaren met 15 procent in capaciteit afneemt.  De partijen in de gemeenteraad constateren dat: veiligheid van onze inwoners een topprioriteit is; preventie voor ons van groot belang is in onze dorpen, het buitengebied én op de bedrijventerreinen; nauw contact met onze burgers door wijkagenten van blijvend belang is; er door Overbetuwe al steeds meer in bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) wordt geïnvesteerd: dit is handhavingscapaciteit met mensen zonder specifieke politiebevoegdheden.'' 
''Overbetuwe wil goed blijven samenwerken met de politie. De raad gaat daarom in december met het college in gesprek over deze ontwikkelingen en nodigt daarbij ook vertegenwoordigers van de politie uit. In het voorjaar van 2019 praten we met de gemeenteraad over de nieuwe Veiligheidsagenda en de beleidsprioriteiten voor de komende jaren. Daar hangt ook de politie-inzet nauw mee samen.''
 

Meer berichten