Greet Roelofs (links) en Riet Vos (rechts)
Greet Roelofs (links) en Riet Vos (rechts) (Foto: Wilma Drager-Visee)

Mooie opbrengst collecte Alzheimer!

In de week van 5 tot en met 10 november was de jaarlijkse collecte van Alzheimer Nederland. De opbrengst in Elst was € 7530, in Zetten € 1540, Heteren en Randwijk € 2320 en Oosterhout € 817. Vanuit de overige kernen in de gemeente Overbetuwe is de opbrengst op dit moment nog niet bekend. Een prachtig resultaat!

Overbetuwe - Ook in 2018 was er veel aandacht voor Alzheimer Nederland, hetgeen ons de kans geeft om een groot publiek te bereiken. Daarbij hebben we de steun van de Nederlandse bevolking heel hard nodig. Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. Waarin mantelzorgers worden geholpen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we steeds dementievriendelijker worden. De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. We hopen natuurlijk ieder jaar op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat we nog meer ondersteuning kunnen bieden. Alzheimer Nederland bedankt alle gevers en iedereen in de gemeente Overbetuwe die zich heeft ingezet voor dit prachtige resultaat.
In Elst werd de coördinatie van de collecte voor het 17e en laatste jaar gedaan door Riet Vos en Greet Roelofs. Zij kunnen met veel trots terugkijken op het fantastische werk dat ze zo lang en met zo veel succes geleverd hebben. Ze dragen het stokje over en werden terecht in het zonnetje gezet!
Wilt u in 2019 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant? Alzheimer Nederland is hier blij mee. U kunt zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij RenateBuitenhuis@hetnet en 06-11197525.

Iedereen enorm bedankt voor de inzet en hulp!

Meer berichten