Foto:

Nieuwe voorzitter Winterfestijn

Elst – Zelf heeft hij eigenlijk niks met schaatsen, geeft hij toe. En hij heeft zelf nog nooit op de ijsbaan geschaatst. Toch is hij al twaalf jaar besmet met het virus dat Winterfestijn heet. Vanwege de gezelligheid, samenwerking met alle organisaties en de inzet van de vrijwilligers.

door Hannie Schrijver

Edwin Korthouwer (43) was er twaalf jaar geleden bij toen het Winterfestijn werd opgericht. Dit jaar nam hij de functie van voorzitter over van Jeroen Joon, die stopte vanwege zijn baan als wethouder in Apeldoorn. "Het doel van de oprichting van het Winterfestijn was iets bieden voor jong en oud in een periode waarin weinig te doen is. En we wilden verenigingen en clubs betrekken, zodat de ijsbaan breed gedragen zou worden."

Die doelstellingen zijn ruimschoots gehaald. "Het Winterfestijn staat heel breed in de samenleving, omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn. De Rotary, ondernemers, scholen en verenigingen. Dat bepaalt ook een groot deel van het succes. Het is echt een begrip geworden. Het is niet de vraag óf de ijsbaan er komt, maar: 'wanneer gaat-ie weer open'. Het grootste succes is toch dat alle verschillende partijen hier samen iets neerzetten."

Zijn grootste uitdaging als voorzitter? "Het Winterfestijn zo houden als het is. Mijn taak is vooral de sfeer bewaken die Jeroen al heeft neergezet: een festijn voor iedereen. Wij kennen de historie en de rode draad en die proberen we te bewaken. Je moet het ook niet te moeilijk maken, het moet vooral leuk zijn. Het festijn moet genoeg draagvlak hebben en zichtbaar blijven binnen het dorp. In de uitvoering is het niet belangrijk wie dat doet, maar dat het geregeld en gefaciliteerd wordt. In zo'n groot team zijn zoveel wensen en zoveel meningen, maar toch varen we weer onze eigen koers zoals we dat de afgelopen jaren gedaan hebben."

Maar verschillende partijen hebben ook veel verschillende belangen. "Ik denk dat onze kracht is dat wij er echt zitten voor het Winterfestijn en niet voor een ander belang. Dingen scheiden is deels een natuurlijk proces. Als je maar de doelstelling van het Winterfestijn in het vizier blijft houden. Maar als je de hele dag bij de ijsbaan staat, dan wórd je ook echt het Winterfestijn."

Het voortraject is voor de nieuwe voorzitter al feest. "Met zoveel partijen uit het dorp samenwerken geeft me veel voldoening. Al die mensen die met zoveel enthousiasme betrokken zijn en zich belangeloos inzetten. Dat geeft wel energie. Dat enthousiasme als je met tien man thuis om tafel zit, drankje erbij en dan een programma in elkaar zetten. Dat is wat het leuk maakt. Maar ook de samenwerking met de gemeente is een leuk traject. Deze vindt het belangrijk dat het Winterfestijn er weer komt. Het geeft een trots gevoel dat ook de gemeente het festijn steunt."

"Op de ijsbaan zie je ieder jaar dezelfde gezichten. Ik heb kinderen zien opgroeien van kleuters naar jonge mensen die nu als vrijwilliger langs de baan staan. Er komen steeds weer mensen bij die nog enthousiaster zijn. Dat is zo mooi."

Meer berichten