Jan van Boeijen is trots op zijn boek 'Zij werden geroepen'. (foto: Ellen Koelewijn)
Jan van Boeijen is trots op zijn boek 'Zij werden geroepen'. (foto: Ellen Koelewijn) (Foto: Ellen Koelewijn)

Imposant boek van Jan van Boeijen

Hij heeft geen oog dicht gedaan. Want spannend vindt Jan van Boeijen de boekpresentatie toch wel. Hij heeft een imposant naslagwerk gemaakt over zes militairen uit de voormalige gemeente Valburg die niet terugkeerden uit Nederlands-Indië. Hun namen staan op het monument in Andelst.

door Vincent Bos

HERVELD – De zaal van De Hoendrik in Herveld zit deze zaterdag helemaal vol. Iedereen is benieuwd naar het boek 'Zij werden geroepen' van Jan van Boeijen. "Ik ben overstelpt door deze opkomst", bekent de schrijver.

Hij had al eerder een boek geschreven over zijn oom Jan van Boeijen. Maar hij was ook benieuwd naar de verhalen van de andere mensen wier namen op het monument in Andelst staan vermeld. Het gaat om Wim Aarns die evenals Jan van Boeijen uit Andelst kwam, Jan Hendriks, Wim Janssen van Doorn en Geurt Sipman uit Zetten en Koos Veltman uit Oosterhout.

Anton Grootegoed uit Arnhem is vol lof over de schrijver. Hij is een oom van hem. "Het is fantastisch zoals hij gewerkt heeft. Jan heeft veel belangstelling voor de oorlog. Dat heeft te maken met zijn vader die erg gesteld was op zijn broer die naar Nederlands-Indië ging. Jan heeft veel documentatie ingezien, met mensen gepraat. Daardoor is het geen oppervlakkig boek geworden. Hij gaat de diepte in."

Hij is benieuwd hoe het boek eruit ziet, maar twijfelt er niet aan dat het een mooi document is geworden. "Hij heeft er veel tijd ingestoken. Het boek is met heel veel inzet tot stand gekomen", aldus Anton Grootegoed.

Hans van Eldik uit Amersfoort kijkt uit naar het boek. Zijn vader Joop van Eldik wordt erin genoemd. "Jan is bij ons geweest voor de foto's. Hij is ontzettend gedreven en doet zijn werk nauwkeurig. Hij heeft vijf jaar over dit boek gedaan. Daarom denk ik dat het een mooi boek is geworden."

Volgens Hans van Eldik was het geen gemakkelijke klus. Militairen spraken bij terugkeer amper over hun periode in Nederlands-Indië. "Mijn vader heeft er nooit wat over gezegd. Je hoefde er met hem gewoon niet over te beginnen."

Voor zijn boek heeft Jan van Boeijen met tal van mensen gesproken. Hij heeft de geschiedenis nauwgezet uitgeplozen. Hij is op tal van plaatsen geweest. Hij is grondig te werk gegaan. "In mijn eerste boek lag de focus op het bataljon van mijn oom. Over de andere mannen wist ik niets. Dat was voor mij het teken dat ik nog een boek moest schrijven. Ik ben er enorm trots op."

Wethouder Jan van Baal heeft ongelooflijk veel respect voor Jan van Boeijen. "We weten nog niet zoveel van wat er in Nederlands-Indië is gebeurd. De levensverhalen zijn soms schrijnend. Je bent ver van huis aan jezelf overgeleverd. Dan spelen angst, eenzaamheid en verdriet een rol."

Het moment in Andelst is onder meer een initiatief van Bart Franken. Oud-onderwijzer René Akihari heeft zich er sterk voor gemaakt dat de Clara Fabriciusschool het monument adopteerde. Hij vindt het belangrijk dat de kinderen de geschiedenis kennen.

Meer berichten