Het HART van Heteren krijgt steeds meer vorm!

Het dreamteam Hart van Heteren is vier dagen op pad geweest. Met een tiental ondernemers aangevuld met diverse andere professionals is keihard gewerkt om te komen tot een concept met toekomstwaarde voor het nieuw te bouwen Hart in Heteren.

Heteren - Op maandag 8 januari zal Fresh Forward, die het team begeleidt en gestuurd heeft, het eindresultaat presenteren aan iedereen die het weten wil. Het is een boeiende reis geworden waarbij 16 mensen die elkaar nauwelijks/niet kenden al hun kennis/netwerk en denkkracht heeft gebruikt om tot een concept te komen dat kansrijk is in Heteren. Toekomstgericht durven denken en doen is een belangrijke sleutel tot het beoogd succes: een HART in Heteren. Een succes dat niet alleen voor ondernemend Heteren belangrijk is maar zeker ook belangrijke, langdurige maatschappelijke meerwaarde creëert. De reis lijkt nu al voor verschuivingen en veranderingen in het dorp te gaan zorgen.
Graag vertelt Fresh Foward/het dreamteam hun eindresultaat van de gemaakte reis. Het ontwikkelde concept zal binnenkort ook ”het land” in gaan om ook andere ondernemers te boeien en de kans te bieden aan te sluiten. Iedereen die het weten wil is op 8 januari welkom in de Bongerd. Tijdens deze bijeenkomst zal ook een intentieovereenkomst ondertekent worden door de betrokken ondernemers en tevens zal verteld worden wat de stand van zaken is in het overleg met de andere belangrijke betrokkenen: Artica en de gemeente Overbetuwe.

Voor alle duidelijkheid: de eerder genoemde datum van 10 december is niet juist!

Meer berichten