Burgemeester Overbetuwe: 23 sollicitanten


Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Overbetuwe (circa 46.800 inwoners) hebben zich 23 sollicitanten gemeld bij Clemens Cornielje, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. 

Overbetuwe - De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:

CDA                 : 4
GroenLinks        : 1
VVD                 : 3
SP                         : 1
D66                        : 4
50 plus                 : 1
Overig                 : 9

Onder de kandidaten bevinden zich 5 (oud/waarnemend) burgemeesters, 1 (oud) lid van Gedeputeerde Staten, 6 (oud)wethouders en 1 (oud)volksvertegenwoordigers (Europees parlement, rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van de 40 tot 68 jaar, onder hen bevinden zich vier vrouwelijke kandidaten. 

Procedure
In de aankomende weken zal de Gelderse commissaris van de Koning gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de door de gemeenteraad van Overbetuwe ingestelde vertrouwenscommissie. In gezamenlijk overleg wordt een selectie van de sollicitanten vastgesteld waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.
De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, vergezeld met een advies van de commissaris van de Koning, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.
De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting eind februari 2019 in de gemeenteraad van Overbetuwe worden vastgesteld. De beëdiging zal in de 3e week van april 2019 plaatsvinden.
De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksheer.

Meer berichten