Week van het Bezoekwerk

Landelijk bestaat de Zonnebloem dit jaar 70 jaar. Daar moet natuurlijk op gepaste wijze aandacht aan worden geschonken.

Heteren - De Zonnebloem is bij het grote publiek vooral bekend van de reisjes met het eigen Zonnebloem schip en lokaal vooral door de activiteiten die de plaatselijke afdelingen met regelmaat organiseren. Maar wist u dat de kernactiviteit van de Zonnebloem het bezoeken van onze deelnemers aan huis is?
Daar is in de week van 17 tot 25 januari extra aandacht aan besteed. Ook in Heteren zijn onze vrijwilligers, als het ook maar enigszins uitkwam, in die week op pad gegaan om hun adresjes te bezoeken. De meeste vrijwilligers hebben zo één of een paar deelnemers waar zij regelmatig op bezoek gaan voor een kop koffie, lekker bijkletsen of iets samen ondernemen. Voor mensen met een fysieke beperking, waar de Zonnebloem voor is, zijn deze bezoekjes heel belangrijk. Sommige vrijwilligers komen al jaren bij dezelfde deelnemer. Dat levert vaak een hechte en mooie band met elkaar op. Geen wonder dat de deelnemer de bezoekjes heel erg prijs stelt en er naar uitkijkt wanneer onze vrijwilliger weer langs komt. U zult nu begrijpen dat de Zonnebloem zonder haar vrijwilligers niets kan beginnen. Zij zijn het die het belangrijkste werk van de Zonnebloem voor hun rekening nemen.
Ook in Heteren staan zo’n 24 vrijwilligers klaar om bezoekjes af te leggen aan de deelnemers van de Zonnebloem. In de afgelopen week hebben zij zich extra ingespannen om het onze deelnemers een beetje naar de zin te maken. Hulde voor onze vrijwilligers!

Meer berichten