Met de expansiedrift van Nijmegen en Arnhem dat bij Park Lingezegen over de bebouwingsgrens bouwt ziet Jan Brouwer vooral bedreigingen.
Met de expansiedrift van Nijmegen en Arnhem dat bij Park Lingezegen over de bebouwingsgrens bouwt ziet Jan Brouwer vooral bedreigingen. (Foto: )

Debat 'Elst, doelwit of speerpunt?'

Elst wordt in de toekomst ingelijfd door Arnhem en Nijmegen. Dat is waar sommige Elstenaren bang voor zijn. Of liggen er door de positie tussen beide steden juist kansen voor het dorp en moeten we meer gaan samenwerken?

Elst - "We moeten uitkijken dat we geen buitenwijk worden van Arnhem of Nijmegen. Zeker als we accepteren dat ze over onze grens heen bouwen." Het is de zorg van een aantal bezoekers van het debat 'Elst, speerpunt of doelwit?' in theater De Kik.

door Hannie Schrijver

Oud-wethouder Jan Brouwer deelt die angst. "De ligging van Elst biedt voornamelijk bedreigingen en slechts weinig kansen voor ontwikkeling van dorpskern en landelijk gebied. Zeker bij zwakke bestuurders en een raad zonder voldoende kennis van zaken." Brouwer noemt de bouw van een hulpwarmtecentrale, sportvelden en woningen in Schuytgraaf door Arnhem illegaal, omdat deze over de bebouwingsgrens zijn gebouwd. Maar ook de andere kant van Elst wordt bedreigd. "Een op expansie belust Nijmegen, een ongewenste railterminal en de afzichtelijke blokkendozen in Park 15 die het Overbetuwse landschap 'verdozen'."

Samenwerking met besturen van provincie, Arnhem en Nijmegen is volgens Brouwer onmogelijk en onwenselijk. "Deze zijn onbetrouwbaar en houden zich niet aan de afspraken. Ze zien Elst als doelwit en richten zich op verstedelijking van Overbetuwe tot de A50."

Burgemeester Toon van Asseldonk heeft meer vertrouwen in samenwerking met buurgemeenten en ziet met name kansen. "Elst heeft een uitstekende infrastructuur en is gunstig gelegen. Velen hebben een poging gedaan om Arnhem en Nijmegen meer eenheid te geven, maar dat is niet gelukt. Nu zie je wel een verandering en zie je de steden fysiek naar elkaar toegroeien. Bestuurlijke samenwerking in de regio valt niet mee, maar ik zie wel een kentering. Ik zie ook ontwikkeling voor een doorstart van Stadsregio Arnhem Nijmegen. Voor Elst betekent dit dat we een goede visie moeten hebben op de toekomst en wat voor stadje we willen zijn. Elst heeft een ideale ligging voor bedrijven die Arnhem en Nijmegen willen bedienen. De werkgelegenheid in Elst is sneller gegroeid dan in de rest van het land. We moeten ons meer profileren op het stedelijk karakter dan op de dorpse identiteit. Maar we moeten duidelijke keuzes maken in wie en wat we zijn en hier zelf regie op houden."

"Ik hoor alleen maar gepraat worden over bedrijven", constateert een bezoeker. "Maar wat willen de inwoners? Je moet niet alleen maar willen groeien. Groei van de werkgelegenheid is mooi, maar kinderen die in Elst willen wonen kunnen hier geen huis kopen."

Ondanks wat reacties uit de zaal, komt het vanavond niet tot een vurig debat met een eindconclusie. "Dit was ook niet echt ons doel", zegt Rita Kosman van theater De Kik. "We wilden dat mensen naar elkaar zouden luisteren en verschillende visies en meningen zouden horen. Daarmee kan ieder dan zijn eigen conclusies trekken."

Meer berichten