Info dijkversterking

Overbetuwe - Waterschap Rivierenland gaat delen van de dijk tussen buurtschap Wolferen (gemeente Overbetuwe) tot aan Sprok (gemeente Nijmegen) verbeteren. Dit is nodig om voor de toekomst voldoende veilig te zijn. In informatiebijeenkomsten licht het ontwerpteam het proces toe. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen, is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid. De komende dertig jaar worden 1100 kilometer dijken versterkt: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.
Dinsdag 26 maart in De Schakel, Honsvoet 2 in Oosterhout; donderdag 28 maart in Dorpshuis Beatrix, Dorpsstraat 15 in Slijk Ewijk. Tijd: 19.30 uur. Info: wsr.nl/wos.

Meer berichten