Met een petitie hoopt Joop Brongers de kap van 55 bomen op 'een uniek stukje groen' tegen te gaan. (foto Hannie Schrijver)
Met een petitie hoopt Joop Brongers de kap van 55 bomen op 'een uniek stukje groen' tegen te gaan. (foto Hannie Schrijver) (Foto: )

Bomenkap zonder plan stuit op verzet

door Hannie Schrijver

55 bomen bedreigd met kap

Het laatste stukje groen in de kern van Elst mag niet verloren gaan. Maar met de preventieve kap van 55 bomen dreigt dit wel te gebeuren. De massale kap van de boomgaard op terrein 'De Vriezenenck' stuit op veel verzet.

Elst - "In deze gemeente mag je op je eigen grond bomen kappen zonder vergunning en bij 2-3 bomen is dat prima", legt buurtbewoner Joop Brongers (75) uit. "Maar we hebben nu een unieke situatie waarin maar liefst 55 bomen in een keer worden omgehakt. Dan zou je denken dat hier wel regelgeving voor is."

De Vriezenenck is een verborgen, niet direct toegankelijk, natuurgebied van ruim 5.000 m2 in de kern van Elst. Het parkje is eigendom van Stichting Het Rentambt van Over-Betuwe en wordt gepacht door bewoner Coen Koenders. Zijn opa Coen Hendriks begon hier in 1921 een fruitkwekerij. De grond werd voor vijftig jaar gepacht en in 1971 werd dit contract verlengd voor nog eens een halve eeuw. Over twee jaar, om precies te zijn op 1 april, loopt het contract weer af en moet de huidige pachter de grond schoon afleveren. Koenders kreeg de opdracht om de 55 bomen op het terrein voor afloop van het contract te kappen.

Brongers had altijd wel het vermoeden dat er ooit gebouwd zou gaan worden. "Wij denken dat verkennend onderzoek wordt gedaan om er een bouwlocatie van te maken."

De actiegroep tot behoud van het groengebied van de Vriezenenck is vooral verbaasd over het preventieve karakter van de kap. Er zijn nog geen concrete plannen voor het gebied en de bestemming is nog steeds agrarisch/groen. "Bomenkap zou de weg vrijmaken voor een andere bestemming. De pachter heeft de kap opgedragen gekregen, zonder dat er plannen zijn. Het is toch absurd dat op voorhand de bomen moeten worden gekapt, zonder dat de gemeenteraad een beslissing heeft genomen over de bestemming?"

Brongers vindt De Vriezenenck te uniek om zo rigoureus tot bomenkap over te gaan. "De boomgaard gaat ons buitengewoon aan het hart. Het is het laatste stukje groen in de kern. Het gaat niet alleen om ons woongenot, maar vooral ook om de maatschappelijke waarde van het park. Het is met de notenbomen een karakteristieke boomgaard als symbool van onze fruitcultuur. Het heeft ook een historische waarde. Het ligt aan het laatste overgebleven stukje van de Elster Pijp, de oorspronkelijke waterafvoer van het centrum van Elst. Je kan het parkje mooi gebruiken voor culturele en educatieve activiteiten voor scholen en stichtingen."

De gemeenteraad wil met een door de meerderheid van de raad aanvaarde motie voor augustus antwoord op vragen van het College of de bomen beschermd kunnen worden tot een definitieve beslissing is genomen over de bestemming van het terrein. Pachter Koenders: "Wij hopen dat het Rentambt straks een mooie geste doet en dit laatste groengebied aan de Elster bevolking wil schenken.

Een petitie is te vinden op www.vriezenenck.nl of via Facebook.

Meer berichten