Presentatie unieke stola

Elst - De jeugd van The Meeting van de Grote Kerk van Elst, heeft zich wederom ingezet door koffie, thee, koek, etc. te verkopen. Ze zorgden ook voor schone toiletten, waarvan de lopers en bezoekers gebruik konden maken tegen een geringe vergoeding. Alles bij elkaar heeft dit een record bedrag opgeleverd van ruim 3000 euro! De opbrengst gaat naar Stichting Leergeld Oost Betuwe: www.leergeld.nl/oostbetuwe.  Ook werd de nieuwe 4daagse stola voor ds. Dick Snijders en uniek in de wereld, gepresenteerd. De stola is gemaakt door Loes Pieper uit Elst. (foto: Sipkje Schimmel- de Haan)

Meer berichten