Verhaal van Corry van der Hoeven-Smith

Vanaf juni 2019 worden er herdenkingen gehouden in verband met het einde van de Tweede Wereld Oorlog. In de komende septembermaand is het 75 jaar geleden dat De Betuwe werd bevrijd. Maar dat betekende nog niet het einde van van alle zorgen. De Betuwe werd een 'Manneneiland' en veel Betuwnaren moesten evacueren. De verhalen daarover worden nog steeds verteld. Zo ook in ons gezin.

Lent - Maar laat ik me even voorstellen: Ik ben Corry van der Hoeven-Smith, dochter van Arie Smith, kweker, en To Smith-Hofs, destijds wonende op Griftdijk zuid 33 (later 17) in Lent, met uitzicht op de Waalbrug. Ik ben geboren op 7 september 1944 bij mijn grootouders, de fam. Hofs aan de Krakenburgsestraat in Oosterhout. Nu woon ik in De Bilt.

Op zondag 20 september 1944 werd ons huis verwoest bij een bombardement. Bij dat bombardement is een knecht van mijn vader omgekomen. Ons gezin (vader, moeder, zoontje van drie jaar en een baby van drie weken, ik dus) was toen al een week in Oosterhout bij de ouders van mijn moeder.

Eind oktober evacueerden wij naar Eindhoven daar kwamen we terecht bij de familie Van Overhagen. Het contact met de familie Van Overhagen verwaterde na de oorlog.

In 2009 kwam een dagboek boven tafel, dat een nicht van ons heeft geschreven tussen 17 september 1944 en 1 januari 1945. Door tussenkomst van Sipkje Schimmel is een deel van dat dagboek gepubliceerd in Terugblik 17, hoofdstuk 14, het jaarboek van de Srichting Tabula Batavorum over 2016. Deze publicatie eindigt op 25 oktober. Dan is ons gezin in Eindhoven ondergebracht bij de familie Van Overhage en is de rest van het dagboek niet meer interessant voor Betuwnaren.

In 2018 kwam er nog een onverwacht vervolg op dit verhaal.

Door een toevallig samenzijn bij een lunch van de kerk, ontdekten we dat mijn oud-collega Joke Firet-Stegeman een kleindochter was van de heer en mevrouw Van Overhage uit Eindhoven. Joke en ik kenden elkaar al vanaf begin jaren tachtig, maar dit verband was nooit boven tafel gekomen. Ook Joke's moeder Ans Stegeman-van Overhage was bij deze lunch aanwezig.

Zij praatte in haar gezin vaak over de 'familie Smith met th uit Lent'. En nu zat de baby, die zij in haar armen had gehouden hier bij haar aan tafel!Joke heeft hierover een bericht geschreven, dat u in de bijlage vindt. Verder heeft de heer PieterJan Mellegers ons geïnterviewd voor het Kerkblad en naar aanleiding daarvan is er een artikel verschenen in de Biltsche Courant van 8 mei 2019. Maar eigenlijk is dit een verhaal, dat vooral met de bevrijdingsgeschiedenis van De Betuwe te maken heeft.

Meer berichten