(foto: Christa Visser)
(foto: Christa Visser)

Thijs Tichelaar nieuwe voorganger

Op zondag 1 september vond in Baptistengemeente Midden Betuwe de intrededienst van Thijs Tichelaar als nieuwe voorganger plaats.

Zetten - In aanwezigheid van familie, vrienden, genodigden en gemeenteleden werd hij ingezegend. Na de inzegening preekte Thijs uit het bijbelboek Ruth. Hij bracht naar voren dat Ruth echtheid, relaties en het "gewone" in het leven (met God) belangrijker vond, dan entertainment, reputatie en het buitengewone. Zijn gezin en hij komen over vanuit Baptistengemeente Arnhem-Centrum. Na een periode van 3 jaar zonder voorganger is de gemeente dankbaar voor de komst van Thijs Tichelaar.
Ben je geïnteresseerd in het christelijk geloof of onze geloofsgemeenschap? Voel je vrij om langs te komen. Elke zondag komen we vanaf 9.45 uur samen in het Hendrik Pierson College te Zetten (de dienst start om 10.00 uur). Zie ook www.baptistenmiddenbetuwe.nl.

Meer berichten