Collecte HandicapNL

Zetten - Ook dit jaar wordt in Zetten gecollecteerd voor HandicapNL. Deze organisatie is ontstaan door samenvoeging van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten en het Revalidatiefonds. Doelstelling is: de mogelijkheid te vergroten voor mensen met een handicap om in ons land echt mee te kunnen doen. Hiertoe worden behalve landelijke, ook diverse plaatselijke projecten ondersteund. Organisaties die hiervoor in aanmerking komen, kunnen voor ondersteuning een aanvraag indienen.

Een nieuw project waarvoor dit jaar extra aandacht wordt gevraagd, is het Buddy-project. Veel jongeren met een handicap voelen zich eenzaam. Met een buddy zouden ze samen iets kunnen ondernemen om een praktische oplossing te bieden voor het gebrek aan contacten. Er is een wachtlijst van mensen die graag een buddy zouden willen hebben. Onze collectanten hebben informatie om zich aan te melden als vrijwilliger.

Voor de collectant is het prettig als u wat geld klaar wilt leggen. Maar voor wie geen contant geld in huis heeft is er de mogelijkheid om met uw mobieltje te doneren. Door uw bank-app of twitter-app te openen, de QR-code van de collectebus of het legitimatiekaartje te gebruiken, en via het menu het bedrag te bepalen.Ook kan een SMS-je worden gestuurd naar HandicapNL 4333.        

De collecte wordt gehouden van 23 t/m 28 september. Voor verdere informatie: e-mailadres: info@collectebureau.nl

Meer berichten