Kunstcafé: presentatie kunstenaars

  Bijeenkomst

Gemeente Overbetuwe wil met haar actieve cultuurbeleid alle inwoners bereiken en betrekken.

Valburg - Om het jaar wordt één van de kernen van Overbetuwe verrijkt met een kunstwerk in de openbare ruimte. Dit jaar in de omgeving van strandpark Slijk-Ewijk. U kunt mee beslissen welk kunstwerk er geplaatst wordt. Hoe komt dit kunstwerk tot stand? De Kunst Advies Commissie (KAC) van de gemeente Overbetuwe en vertegenwoordigers vanuit de dorpsraad Slijk-Ewijk hebben drie kunstenaars geselecteerd uit de ruim 50 aanmeldingen. Deze drie kunstenaars maken een schetsontwerp voor het kunstwerk. De drie geselecteerde kunstenaars zijn: Rob Voerman, Rob Sweere en Maria Roosen. Donderdag 8 maart: Presentatie schetsontwerpen Op donderdag 8 maart presenteren de kunstenaars vanaf 19.00 uur hun schetsontwerp voor het kunstwerk bij Watergoed Valburg. U bent van harte welkom om bij deze presentaties aanwezig te zijn. Na afloop gaan de stembussen open! De kunstenaar met het ontwerp dat de meeste stemmen krijgt, gaat het ontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp. De oplevering van het kunstwerk staat voor medio 2019 gepland. Meer informatie: www.overbetuwe.nl Aanmelden doet u eenvoudig via: www.formdesk.nl/gemeenteoverbetuwe/kunstcafe

Meer berichten