Logo debetuwe.net


Foto: PR

Historische goudmijn: online stamboom waterschap

  Cultuur

Regionaal Archief Rivierenland opent digitaal archief van 474 voorlopers
 
Historische goudmijn: online stamboom Waterschap Rivierenland
 
Dijkstoelen, Heemraadschappen, Commissies en Polderdistricten – waterschappen hadden eeuwenlang klinkende namen. Het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel ontsluit nu alle 474 rechtsvoorgangers van Waterschap Rivierenland in een online stamboom. Wie de geschiedenis van zijn dorp, streek of familie wil onderzoeken, heeft er een unieke digitale bron bij op www.regionaalarchiefrivierenland.nl/waterschap-rivierenland.
 
"De nalatenschap van zeven eeuwen strijd met de rivieren is rijk", zegt dijkgraaf Roelof Bleker. "Niet alleen in de kennis en kunde van ons huidige waterschap. Overal langs de rivieren en in de polders zie je nog altijd de dijkmagazijnen, molens en gemalen, sluizen en stuwen. De archieven ontsluiten een schat aan historische documenten." Het oudste stuk is een akte uit 1284, over de samenwerking in het gebied Vijfheerenlanden.
 
Een halve eeuw fusies
Het Dijkcollege van het Land van Arkel boven de Zouwe, het Heemraadschap van de Hoge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden, de Dorpspolder Zuilichem beneden de Meidijk, de Commissie Gemeenschappelijke bemaling Gellicum en Rumpt. Zeven eeuwen lang werkte het prima om elk dorp z'n eigen afwatering te laten regelen. Het overkoepelende belang van de rivierdijk was georganiseerd via polderdistricten of hoogheemraden.
In de laatste halve eeuw was dat niet meer vol te houden. Er kwamen taken bij, zoals waterzuivering. En het moest professioneler, de politiek en de maatschappij stelden nieuwe eisen. En dus kwamen er fusies. Uiteindelijk ontstond in 2002-2005 het huidige Waterschap Rivierenland.
 
Vier regionale archieven
Eeuwen van administratie, plannen en registraties vormen een bijzondere bron voor geschiedkundig en genealogisch onderzoek. Het waterschapsarchief is centraal ontsloten in Tiel. De digitale ingangen verwijzen naar de regionale archieven in Tiel en Nijmegen (Gelderland), Heusden (Noord-Brabant) en Gorinchem (Zuid-Holland).
 
Team Communicatie en Calamiteiten
Afdeling Bestuur en Organisatie
Waterschap Rivierenland
informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Meer berichten

Shopbox