Logo debetuwe.net


Foto: Carel van Gestel

Engels orgel aanwinst voor Elst en omgeving

  Cultuur

Engels orgel aanwinst voor Elst en omgeving

Elst - De Protestantse Gemeente van Elst is een open, pluriforme en actieve geloofsgemeenschap, waarbij zang en muziek een belangrijke rol spelen. Dat is niet alleen te merken tijdens de diensten op zondagmorgen, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld bij lezingen en concerten. De Grote of Sint Maartenskerk in Elst beschikt over twee orgels, het grote neobarokke Van Leeuwen-orgel uit 1953 en een bescheiden koororgel, in 1967 gebouwd door de Duitse firma Walcker. Dit laatste instrument voldoet de laatste jaren niet meer aan de eisen van de huidige vormen van liturgie. Het biedt te weinig mogelijkheden en heeft een te beperkte draagkracht om behalve solisten en koren ook de gemeente doeltreffend te kunnen begeleiden. Een goede reden dus om uit te kijken naar een ander, groter en krachtiger koororgel, waarbij de voorkeur uitging naar een historisch Engels orgel uit de romantische tijd, tweede helft 19de eeuw. Een dergelijk instrument biedt tal van nieuwe liturgische en muzikale mogelijkheden, sluit goed aan bij de Britse koortraditie en vormt met zijn romantisch getinte klanken een prachtige tegenhanger voor het Van Leeuwen-orgel.
Het beoogde instrument werd uiteindelijk gevonden bij orgelrestaurateur F.R. Feenstra in het Groningse Grootegast, gespecialiseerd in Engelse orgels. Het betreft een instrument dat in 1870 gebouwd is door J.W. Walker & Sons voor St. John the Baptist in het Engelse Winchester en in 1877 is uitgebreid. Om het helemaal geschikt te maken voor het beoogde gebruik in Elst kan het aantal registers met twee worden uitgebreid tot 15. Naar verwachting wordt in januari het contract ondertekend en zal het orgel na restauratie en uitbreiding eind 2018 in gebruik kunnen worden genomen. Het is dan niet alleen een aanwinst voor de Protestantse Gemeente Elst, maar voor de hele gemeente Overbetuwe en daarbuiten. Immers, de historische kerk met zijn prachtige akoestiek vormt tussen Arnhem en Nijmegen een unieke concertlocatie!
De investering voor het gehele project bedraagt 140 duizend euro, waarvan de helft wordt bijgedragen door de Protestantse Gemeente Elst; de andere helft dient verkregen te worden uit subsidies, sponsoring, crowdfunding en andere acties.
Een van de mogelijkheden om het Walker-project te ondersteunen is de adoptie van een of meerdere orgelpijpen. De bedragen waar het om gaat zijn 20, 40, 50 en 60 euro per pijp, afhankelijk van de grootte. Stuur een mailtje naar de penningmeester van de orgelcommissie van de PG Elst, de heer J.R. Alkema, e-mailadres: J.R.Alkema@planet.nl en vermeld daarin uw naam en volledige adres, alsmede het bedrag waarmee u aan dit project wilt deelnemen. Maak dit bedrag over op bankrekeningnummer NL53 FVLB 0227 1625 87 t.n.v. Orgelcommissie PG Elst. U ontvangt hierna een uniek Walker-orgel certificaat met daarop de vermelding van de geadopteerde pijp(en). Vanzelfsprekend zijn ook eenmalige giften van harte welkom. Voor meer informatie, zie http://www.pg-elst.nl/de-kerk/orgels/. De commissie is een ieder zeer erkentelijk voor zijn of haar financiële ondersteuning!

Meer berichten

Shopbox