SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC (Foto: Annemieke van Toor)

Jubilerend Elster Mannenkoor bereidt zich voor op 'tweede helft'

  Cultuur

Ja na een slechts korte vakantie, het was niet meer dan een pauze gaat het koor zich voorbereiden op de viering van het tweede gedeelte van zijn vijftigjarig jubileum.

Elst - Het eerste gedeelte is afgesloten met een mooi midzomermatinee op het dorpsplein in Elst. Zeker 500 mensen waren getuige van dit feestelijk optreden. Daarnaast was de medewerking aan de 4daagse kerkdienst zeer succesvol. Met name ook door de keuze van de liederen en de medewerking van het Wereldvrouwenkoor d kreeg deze dienst met zo’n 1000 bezoekers uit vele landen het beoogde internationale karakter. Het was dan ook niet verwonderlijk dat het koor vele complimenten in ontvangst mocht nemen. Tussendoor zong een deputatie van het Elster Mannenkoor spontaan nog een lied voor TV Gelderland tijdens de 4 daagse en werd door deze groep ook nog een internationale receptie van het 1e kamerlid mevr. Maria Martens muziekaal opgeluisterd. Maar de koorleden gaan nu vooral weer vooruit kijken. We gaan ons richten op de jubileumuitvoering “50 jaar Elster Mannenkoor The Story ”. Speciaal hiervoor is aan de hand van verhalen van de leden en notulen uit het verleden een stuk geschreven dat de geschiedenis van het koor in woord en gezang de revue laat passeren. Het stuk kwam mede tot stand in nauwe samenwerking met Theater “De Plaats” uit Arnhem. Twee professionele acteurs voeren dit samen met koor uit. Het belooft op 22 en 23 september een geweldig optreden te worden. Ook kijken we al vooruit naar het adventsconcert op 8 en 9 december. Hieraan wordt medewerking verleent door Carla Maffioletti. Zij was één van de drie sopranen van het orkest van André Rieu. Zij is nu als solo artiest bezig met een toer door Brazilië. Met dit laatste concert besluit het koor het jubileum jaar.

Wij zullen u omtrent deze optredens te zijner tijd nader informeren. Overigens zijn voor de optredens op 22 en 23 september reeds kaarten te reserveren door overmaking van € 12,50 per kaart naar rekeningnummer NL82RABO0316889431, tnv Elstermannenkoor, onder vermelding van Jubileumconcert. via Veel om naar uit te kijken, maar dan moet er eerst nog gerepeteerd worden. Als u dit leest denkt u wellicht wat doet dit koor veel aan optredens en zo afwisselend ook. Sterker nog u denkt kon ik daar maar bij zijn. Dat kan, meldt u aan als aspirant lid en dan kunt u nog volop mee repeteren en meedoen. Wij beginnen maandag 20 augustus om 19.45 uur met onze repetitie in Zalen centrum Onder de Toren te Elst. Wij zullen u muzikaal begroeten, dus graag tot ziens.

Meer berichten