Logo debetuwe.net


Hans Keuken (wethouder gemeente Neder-Betuwe), Jasper Karel van Klokgroep Wonen bv (Nijmegen), René van Arnhem van Vabo Ontwikkeling (Culemborg). Niet aanwezig, maar wel ondertekenaar, was Tonny Gerritsen van Ten Brinke Vastgoedontwikkeling bv (Arnhem). 
Hans Keuken (wethouder gemeente Neder-Betuwe), Jasper Karel van Klokgroep Wonen bv (Nijmegen), René van Arnhem van Vabo Ontwikkeling (Culemborg). Niet aanwezig, maar wel ondertekenaar, was Tonny Gerritsen van Ten Brinke Vastgoedontwikkeling bv (Arnhem).  (Foto: PR)

Principeakkoord woningbouw 'Fructuslocatie' Dodewaard

  Politiek

Dodewaard - Op dinsdag 5 december 2017 ondertekenden wethouder Hans Keuken van de gemeente Neder-Betuwe en vertegenwoordigers van Vabo Ontwikkeling bv uit Culemborg, KlokGroep Wonen bv uit Nijmegen en Ten Brinke Vastgoedontwikkeling bv uit Arnhem een overeenkomst voor toekomstige woningbouw in Dodewaard. Deze ontwikkelaars bezitten evenals de gemeente Neder-Betuwe grond op de 'Fructuslocatie'. Met hen is een principeakkoord bereikt over de ontwikkeling van dit gebied.
Omwonenden en andere geïnteresseerden zullen in een pril stadium bijgepraat worden. Op 13 december van 19.00 tot (uiterlijk) 20.30 uur is iedereen welkom bij een informatieavond in Herberg De Engel, Waalbandijk 102, Dodewaard.

Fructuslocatie eerder genoemd als toekomstig woongebied
Een aantal jaren wordt gesproken over mogelijke woningbouw 'Fructus' in Dodewaard. Met het Coalitieprogramma 2016-2018 is afgesproken dat "geïnvesteerd wordt in betaalbare woningen, krachtige wijken en goede bereikbaarheid. Met de woningstichtingen en instellingen afspraken maken over het beschikbaar krijgen van voldoende woonruimte, zodat mensen niet het dorp uit hoeven. Zo mogelijk woningbouw in Dodewaard".
Wethouder Hans Keuken: "Dit principeakkoord geeft ons de mogelijkheid deze ambitie verder uit te werken en te kijken hoe we bij het nieuw op te starten project in Dodewaard hier uitvoering aan kunnen geven. Ook andere thema's willen we in die uitwerking betrekken, zoals woningbouw voor alle doelgroepen (jongeren, gezinnen en ouderen), duurzaamheid, aansluiting op de bestaande structuur en bereikbaarheid."

Maar ook al veel eerder is de Fructuslocatie genoemd als toekomstig woongebied.
Om verschillende redenen heeft woningbouw tot nu toe echter niet plaats kunnen vinden, onder meer omdat er niet voldoende 'woningbouwcontingenten' beschikbaar waren (die regionaal/provinciaal bepaald worden).

Handen ineen slaan
Omdat de gemeente Neder-Betuwe de komende jaren snel woningen wil realiseren in Dodewaard, besloten Vabo Ontwikkeling bv, KlokGroep Wonen bv, Ten Brinke Vastgoedontwikkeling en de gemeente Neder-Betuwe de handen ineen te slaan. Binnenkort kan daarom gestart worden met de voorbereidingen voor een benodigde ruimtelijke procedure.

Waar?
De geplande woningbouw ligt aan de westzijde van Dodewaard, grenzend aan het bebouwde gebied en het buitengebied. De bebouwing aan de Lindenlaan en de Merelhof ligt aan de oostzijde van de locatie. Aan de westzijde vormt de Matensestraat (d.w.z. de noord-zuid gelegen zijweg met dezelfde naam) de grens.

Vooraf informeren, inspraak later mogelijk
De bijeenkomst op 13 december is bedoeld voor het geven van informatie. De bijeenkomst is uitdrukkelijk niet bedoeld als inspraakavond.

De komende periode zullen stapsgewijs steeds meer details bekend worden. Op een later moment zal uiteraard inspraak mogelijk zijn over de plannen. Dan zal er weer een bijeenkomst georganiseerd worden.

Voor het gebied is een 'Nota van Uitgangspunten'. Deze nota kunt u inzien via www.Nederbetuwe.nl en zal een leidraad zijn voor de verdere ontwikkeling.


Foto-onderschrift : Hans Keuken, wethouder Neder-Betuwe, Jasper Karel van Klokgroep Wonen bv te Nijmegen, René van Arnhem van Vabo Ontwikkeling bv te Culemborg. Niet aanwezig, maar wel ondertekenaar, was de heer Tonny Gerritsen van Ten Brinke Vastgoedontwikkeling bv te Arnhem
 
 
 
 

Meer berichten

Shopbox