Logo debetuwe.net


Gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen maken afspraken over sociale woningbouw Overbetuwe (foto: Foto Suzan)
Gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen maken afspraken over sociale woningbouw Overbetuwe (foto: Foto Suzan) (Foto Suzan)

Gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen maken afspraken over sociale woningbouw Overbetuwe

  Politiek

Gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen maken afspraken over sociale woningbouw Overbetuwe
 
Elst - Woningcorporatie Vivare, Woningstichting Heteren, Woonstichting Valburg, Huurdersvereniging DHR en Huurdersvereniging Over-Betuwe zijn met de gemeente tot prestatieafspraken gekomen. Deze afspraken vormen een basis voor een verdere structurering van de samenwerking. In de prestatieafspraken is een gemeenschappelijke inhoudelijke lijn te vinden. Deze is erop gericht om bewoners van sociale huurwoningen een passend thuis in een fijne omgeving te bieden.
Een belangrijke afspraak is dat de gemeente een grondprijs gaat rekenen die past bij sociale huurwoningen. Dat geldt voor gronden die in het bezit zijn van de gemeente. Vooral in Elst zal het aantal sociale huurwoningen door Vivare tot 2020 met ongeveer 100 woningen worden uitgebreid. Daarom zullen bij elk nieuw initiatief ten minste 30% sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden.
Wanneer inwoners van Overbetuwe binnen de gemeente naar een sociale huurwoning verhuizen, hoeven ze niet langer de kosten van het benodigde bewijs van inschrijving te betalen. Daarnaast gaat de gemeente onderzoeken of dit bewijs van inschrijving, met goedkeuring van de bewoner, ook direct aan de corporatie verzonden kan worden.
De corporaties zetten verder in op het verduurzamen van hun woningvoorraad. De gemeente gaat samen met de  corporaties en huurdersverenigingen aan de slag om via energiecoaches bewoners van sociale huurwoningen te informeren over mogelijkheden om te besparen op energieverbruik. Daarnaast maken de corporaties in afstemming met de gemeente plannen voor een routekaart naar een energieneutraal Overbetuwe 2050.

Corporaties en gemeente zetten in het kader van leefbaarheid in op het adequaat huisvesten en begeleiden van bijzondere doelgroepen. Ook zetten zij zich in om het oplopen van schulden, zoals huurachterstand, te voorkomen. Tenslotte participeren de corporaties, waar het hun huurders betreft, in de campagne 'Langer zelfstandig thuis wonen'.
Het is voor het eerst dat de gemeente, woningcorporaties en de huurdersverenigingen gezamenlijk tot prestatieafspraken komen in Overbetuwe. De ondertekenaars hebben er vertrouwen in met deze gezamenlijke aanpak uitvoering te geven aan de door de gemeente in februari 2017 vastgestelde Woonvisie.
Dit proces, waarbij er nadrukkelijk aandacht is voor de behaalde resultaten, gaat zich nu jaarlijks herhalen.
Huurdersverenigingen zijn niet gebonden om de prestatieafspraken te ondertekenen. Huurdersvereniging Um 't Huus vindt de behaalde resultaten voor 2018 te mager en 

(Foto: Foto Suzan)

Meer berichten

Shopbox