De VVD-kandidaten voor het Waterschap
De VVD-kandidaten voor het Waterschap (Foto: VVD Rivierenland)

Liberale lijst vertegenwoordigt heel Rivierenland

  Politiek

De VVD heeft de kandidatenlijst vastgesteld voor de waterschapsverkiezingen Rivierenland op 20 maart 2019. De liberalen kiezen voor een evenwichtige afspiegeling van de inwoners van Rivierenland.

Regio - De sterk vernieuwde lijst wordt aangevoerd door Andries van der Netten van Stigt, managing jurist en al 4 jaar actief namens de VVD in het Waterschapsbestuur. Van der Netten van Stigt: 'We hebben niet alleen gekeken naar een goede regionale spreiding over het uitgestrekte werkgebied, maar ook over diversiteit aan achtergronden. Op onze lijst hebben we vanzelfsprekend een aantal ervaren bestuurders, waaronder uit de agrarische hoek zoals Kees Romijn uit Langerak en Marc André de la Porte uit Dreumel. Agrariërs hebben een groot belang bij een goed functionerend Waterschapsbestuur en weten vaak heel goed wat er lokaal als landelijk speelt. We kunnen hun input goed gebruiken.'
De VVD is er voor alle inwoners en bedrijven in het gebied. Van der Netten van Stigt: 'Het Rivierengebied telt 20.000 huishoudens die veilig achter onze dijken en kades willen wonen. Hun stem moet worden gehoord. Nieuwe uitdagingen waar we voor staan, houden verband met energie- en klimaatdoelstellingen. We zullen volop moeten gaan inzetten op duurzame, innovatieve en slimme ideeën en technieken. Nanette Reitsma (Heteren) komt uit de vastgoedwereld, en Annemieke Stallaert (Alphen) weet alles van participatie en draagvlak. Ook dat zijn expertises die een modern Waterschapsbestuur in huis moet hebben.'
De lijst mag dan vernieuwend zijn, op inhoud houdt de VVD vast aan haar principes. Veiligheid staat voorop, en daarna betaalbaarheid voor de komende generaties. Van der Netten van Stigt: 'De afgelopen jaren hebben we steeds gewaarschuwd voor de financiële risico's die we lopen in het Rivierengebied. We staan voor een enorme opgave, die door een relatief klein aantal schouders moet worden gedragen. Dit vraagt wel om focus en realisme.’

Meer berichten