Foto: Roel Wagenaar

Raad van State buigt zich over pand 'Carolus'

  Politiek

De sloop van het pand 'Carolus' in Driel, het pand op de hoek Fazantstraat-Korte Molenstraat in Driel, is uitgesteld. Het wachten is op de uitspraak van de Raad van State.

Driel - ''Gemeente en ontwikkelaar blijken opeens niet meer zoveel haast te hebben met de sloop en nieuwbouw van het omstreden pand'', aldus Roel Wagenaar. ''Mijn vrouw en ik wonen schuin tegenover het pand. Wij zijn geen woordvoerder, maar hebben de Vogelbuurt wel steeds op de hoogte gehouden. Niemand die wij gesproken hebben is positief over de plannen van gemeente en haar partner de woningstichting. Omdat wij vinden dat de plannen geen positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de buurt en dat er fouten zijn gemaakt bij het verkeer- en parkeeronderzoek, hebben wij besloten in beroep te gaan bij de Raad van State.''
Wagenaar vervolgt: ''Volgens gemeentebestuur en de ontwikkelaar zouden alle plannen goed in elkaar zitten. Ook het bestemmingsplan is uitentreuren besproken. Nu er in beroep is gegaan bij de Raad van State gaat de ontwikkelaar opeens op de rem staan.''
Vorig jaar augustus meldde deze krant dat het kenmerkende pand waar eerder discotheek Carolus was gevestigd, waarschijnlijk plaats zou maken voor de nieuwbouw van twaalf huurappartementen met lage huur. Toen waren er omwonenden die de vrees uitspraken dat het complex hoger zou worden dan de bestaande bebouwing en niet in het straatbeeld zou passen. Woningstichting Heteren is sinds 2006 de eigenaar van dit pand.
Een woordvoerder van de gemeente Overbetuwe: '''Er is wel degelijk nog steeds dringend behoefte aan goedkope sociale huurwoningen voor woningzoekenden, zoals starters en gescheiden ouders met een kind'', aldus een woordvoerder van de gemeente Overbetuwe. Dat geldt trouwens niet alleen in Overbetuwe.''
Wagenaar: ''Dit is anders dan in de toelichting van het bestemmingsplan. Daar staat: '...starters, gescheiden ouders en statushouders. Het woord statushouder is dus weggevallen en daarvoor in de plaats is het woord kind verschenen. Een wezenlijk verschil.''
De woordvoerder van de gemeente vervolgt: "Maar een voorlopige voorziening is bedoeld om de bouw stil te leggen, en de bouw is in dit geval helemaal nog niet begonnen. Daar wordt mee gewacht tot na de uitspraak van de Raad van State. Dat is heel gebruikelijk.''
Wagenaar: ''De ontwikkelaar kiest hier expliciet voor. Een snellere procedure zou zijn om de voorzieningenrechter uitspraak te laten doen, deze termijn is, bij mijn weten, zo'n twee à drie maanden. De termijn voor een uitspraak van de Raad van State is één à  anderhalf jaar.''
De gemeente hervat: ''Met de bouw wordt dus gewacht tot na de uitspraak van de Raad van State. We hebben de voorzieningenrechter laten weten dat er, volgens ons, daarom geen extra zitting nodig is. Daarna heeft appellant zijn verzoek om voorlopige voorziening ingetrokken. Wij denken dat we bij de besluitvorming over dit appartementengebouw alle belangen goed hebben meegewogen, en het is nu aan de Raad van State om hierover uitspraak te doen. We hopen natuurlijk dat dat snel gebeurt, omdat de huisvesting voor de genoemde woningzoekenden nu vertraagd wordt.''
Wagenaar: ''Ook wij vinden dat er snel duidelijkheid moet komen. Wij kijken immers al lange tijd aan tegen een door de eigenaar verwaarloosd pand. Maar de ontwikkelaar heeft gekozen voor de langzame weg.''

Meer berichten