ndertekening van de overeenkomst door Noël Vergunst, wethouder van Nijmegen, en Johan Sluiter, wethouder van Lingewaard,  in kasteel De Kinkelenburg in Bemmel. (foto: Fons Sluiter)
ndertekening van de overeenkomst door Noël Vergunst, wethouder van Nijmegen, en Johan Sluiter, wethouder van Lingewaard,  in kasteel De Kinkelenburg in Bemmel. (foto: Fons Sluiter) (Foto: Fons Sluiter, Huissen.)

Na jaren overleg start van aanleg Dorpensingel

  Politiek

De gemeenten Nijmegen en Lingewaard gaan, na jarenlang overleg, samen de Dorpensingel aanleggen en hebben dat vorige week dinsdag in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

Bemmel - Nijmegen-Noord groeit snel. Het is belangrijk dat dit stadsdeel en Bemmel goed bereikbaar blijven. De Dorpensingel is een nieuwe weg tussen het Keizer Augustusplein (ovatonde) en de Zandsestraat. De Dorpensingel vergroot de verkeersveiligheid en zorgt voor een betere bereikbaarheid van Lent, Oosterhout en Bemmel. Tegelijk worden en aantal verkeersmaatregelen genomen. Op de Vossenpelssestraat verkeersremmers om te benadrukken dat de Dorpensingel de voorkeursroute is voor autoverkeer tussen Bemmel en Nijmegen. Verder wordt het wegprofiel van de Vossenhol in Bemmel aangepast. Op de Ressensestraat in Bemmel wordt de fietsoversteek van het RijnWaalpad veiliger gemaakt. De aanpassingen aan het zuidelijke deel van de Vossenpelssestraat starten dit jaar. Het nieuwe tracé aan de Dorpensingel en de aanpassingen aan het Vossenhol kunnen starten nadat de bestemmingsplanprocedure is afgerond. Einde totale klus: 2022.

O

Meer berichten