Kerkbalans: meer dan alleen centenkwestie

  Religie
Rob, vrijwilliger. Zanger St. Caeciliakoor
Rob, vrijwilliger. Zanger St. Caeciliakoor (Foto: Josefa Janssen)

Afgelopen zaterdag is de jaarlijkse actie Kerkbalans van start gegaan. Met deze campagne proberen verschillende christelijke kerken in Nederland - van protestantse tot katholieke signatuur - aandacht te vragen voor hun eigen “huishoudboekje”.

Elst - Ook in onze streek hebben inmiddels verschillende gebouwen van gebed en bezinning hun oorspronkelijke functie verloren. Maar de aanwezige geloofsgemeenschappen ontplooien nog veel activiteiten, op religieus én maatschappelijk gebied.
Hiermee doorgaan kan alleen met voldoende financiële steun. Want de inzet van dominee, pastoor, overige functionarissen en vrijwilligers, stookkosten, verlichting en onderhoud van de (resterende) kerkgebouwen kosten nu eenmaal geld.
We hopen dan ook op uw bijdragen voor het lokale werk van de Betuwse kerken - zo mogelijk in geld, liever nog in denken en doen!
Wat dat laatste betreft geven op zaterdag 2 februari a.s. weer 8 jongeren het goede voorbeeld. Zij gaan bij alle katholieke adressen in de Westeraam te Elst, Kerkbalans-enveloppen ophalen.
Laat deze jeugd niet in de kou staan en geef hen in ieder geval een vriendelijke ontvangst! Bij voorbaat dank.

Meer berichten